Στη Δημοτική Πινακοθήκη Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη ΄Ντίνος Κατσαφάνας΄ σχεδιάζονται και υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους. Κατά κανόνα βασίζονται στη μόνιμη συλλογή της Πινακοθήκης και τις περιοδικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στο χώρο. Θεματική αφορμή προσφέρουν ακόμη η επικαιρότητα, η ιστορία και οι ποικίλες όψεις του ανθρώπινου πολιτισμού.
Τα προγράμματα αποσκοπούν στην εξοικείωση των παιδιών και των εφήβων με τις εικαστικές τέχνες. Είναι βιωματικού χαρακτήρα και βασίζονται στη συμμετοχική διαδικασία και τη μετάδοση του γνωστικού περιεχομένου μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων δημιουργικής ψυχαγωγίας. Συνοδεύονται από εικαστικό εργαστήριο διάρκειας 30΄-45΄.
Ανακοινώνονται 15 ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους και για τη συμμετοχή σε αυτά απαιτείται προεγγραφή.

Δηλώσεις συμμετοχής
Τηλ.: 210 4913588
e-mail: pinakothiki.nikaia.rentis@gmail.com

Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων:
Δέσποινα Αλεξιάδου, εμψυχώτρια μουσειακής αγωγής
Μαρία Πούλου, ιστορικός τέχνης
Επιμέλεια εικαστικού εργαστηρίου:
Δέσποινα Αλεξιάδου