21 Φεβρουαρίου, 7 μ.μ.: Πόλεμος και τέχνη
20 Μαρτίου, 7 μ.μ.: Γιάννης Χαΐνης
24 Απριλίου, 7 μ.μ.: Παράλληλοι δρόμοι της σύγχρονης τέχνης:
παραστατική ζωγραφική και εγκαταστάσεις
22 Μαΐου, 7 μ.μ.: Όψεις δημόσιας γλυπτικής στην Ελλάδα του 20ού αιώνα
Επιμέλεια ύλης – διδασκαλία: Μαρία Πούλου, ιστορικός της τέχνης

CONNECT WITH US