ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, 11.00-12.30

Παιχνίδια από χρόνια μακρινά!

Τι παιχνίδια είχαν τα παιδιά στα πολύ παλιά χρόνια; Εκτός από τις αθλοπαιδιές που έπαιζαν έξω στη φύση, είχαν άραγε κούκλες και ομοιώματα ζώων να συντροφεύουν τις ιστορίες που έπλαθαν, όταν κάθονταν σε μια ήσυχη γωνιά ή στην αυλή του σπιτιού;
Μα, και βέβαια! Μάλιστα, στην αρχαία Ελλάδα είχαν μια ξεχωριστή λέξη για τα πήλινα αυτά αντικείμενα, ήταν τα αθύρματά τους, τα σημερινά παιχνίδια. Και ήταν τόσο όμορφα, όπως θα ανακαλύψουμε στα θαυμάσια αντίγραφα των μουσείων μας.

Για παιδιά 9-12 ετών (Δ΄- ΣΤ΄Δημοτικού)